Townhouse – Part 40

0

Part 40 Pre-Nuptial

The show must go on sabi nga ng karamihan, kung hindi ko pahihintulutan ang kaligayahan ng aking asawa ay magsisilbi itong balakid sa aking puso at isipan. Kailangang malagpasan naming mag-asawa ang pagsubok, sa isang banda ay nararapat ding kahit paano’y matumbasan ko ang lahat ng mga ginawa ng aking maybahay sa aking makulay na buhay.

Sumapit ang pasko at naging payapang pansamantala ang aking buhay. Naging regular ang takbo nito at ilang linggo na lamang ay matatapos na ang aking proyektong naging makasalanan. Sa lamig ng simoy ng hangin ay sari-saring alaala ang aking natunghayan, tila may isang bagay na aking nakalimutan.

“pare? ano na?? hehe! nakalimutan mo na yata ah!” wika ni Estong ilang araw bago sumapit ang bagong taon.

“oh pare ano balita?” tanong ko naman.

“mukhang may memory gap kana yata ah? pare sa makalawa ikakasal na ako!” patuloy niya.

Ako’y panandaliang natulala, hindi ko lubos maisip na ang aking dating kaibigan -slash- guro ay haharap na sa altar. Nasabi ko iyon sapagka’t kung inyong matatandaan ay wala sa kartada ni Estong ang maging seryoso sa mga kababaihan. Pero sino ba naman tayo upang husgahan ang isang nilalang, lahat ng tao ay may karapatang magbago at ituwid ang buhol-buhol na buhay.

“ah pare oo nga! ang bilis ng panahon hehe! muntik ko na makalimutan haha!” biro ko pa sa kanya.

“ikaw talaga! o paano, sunduin kita mamaya?” paanyaya ng aking dating kaibigan.

Alam ko ang balak ng aking kaibigan, ito’y pagtitipon ng mga kalalakihan bago ang ikakasal ay tatalikuran na ang kanyang buhay-binata. May ilang ganitong okasyon na din akong napuntahan, at ito’y maituturing kong para ding nagtungo kayo sa isang beerhouse. Alak, kantahan, kasiyahan, at babae, pero “personalized”.

“uhm sige pare, magpapaalam muna ako kay Angel” wika ko naman.

“sus, pare naman, don’t tell me hawak ka sa leeg? hehe!” biro pa ni Estong.

Bahagya akong na-offend sa sinabing iyon ni Estong, hindi naman ako under, understanding lang. Mula kasi nang aking nakilala ang aking maybahay ay itinatak ko na sa aking ugali ang pagiging bukas, lahat ng bagay ay kailangang alam ng iyong maybahay. Isa ito sa sangkap tungo sa isang matiwasay na buhay may asawa.

“hindi naman pare, sige anong oras ba?” tanong ko naman.

“good, mga 7pm ok lang? sunduin kita?” patuloy niya.

Hindi ko inaasahan ang aking mga sinabi, hindi ko alam kung bakit nasambit ko kaagad ang kinaroroonan ng aming condo. Tila naging bukas nang muli ang aking pintuan para sa aking dating kaibigan. Nagkasundo kami na maghihintay na lang ako sa coffee shop upang doon niya ako katagpuin.

“babe, ok lang ba lalabas daw kami ni pareng Estong mamaya?” paalam ko sa aking asawa.

“sure babe, basta uuwi ka din mamaya ha?” malugod na pag-sangayon ni Angel.

Hindi ko na siniyasat pa kung bakit ganoon na lamang ang kanyang pagpayag. Ni hindi man lang niya sinubukang sumama o tumutol pa. Natulog ako noong hapong iyon upang makaipon ng lakas, iba na ang handa sabi ko pa sa aking sarili.

Nagising ako ay mag-aalas singko na ng hapon, nagising ako sa tinig ng isang lalake sa aming unit kausap ang aking magandang asawa.

“oh pare, pasensya na napaaga ako hehe” bati ni Estong.

Totoo ba ito? Si Estong sa loob mismo ng aming sanktuwaryo. Nasabi ko kanina lang ang address ng aming condo, pero hindi ang mismong unit namin.

“ang aga pa pare ah?” masungit ko pang tugon.

“dinaanan ko kasi yung mga souvenirs namin, e sakto dito ako nadaan” paliwanag niya.

“pano mo nalaman unit namin?” tanong ko pa.

“ah edi tinanong ko sa front desk nyo” patuloy ni Estong.

“kayong dalawa, huwag kayong magpapakalasing ha!” sabat naman ng aking asawa.

Hindi ko kaagad napansin ang suot ni Angel, malamang kung narito na kanina pa si Estong ay nabusog na siya sa kanyang nakita. Kapag narito lang kami sa condo e maiksi ang suot niyang shorts, kapartner ang puting damit na minsa’y walang suot na bra.

“oo naman babe…don’t worry” sagot ko pa sa aking asawa.

“teka igagawa ko muna kayo ng miryenda” wikang muli ni misis.

“naku wag na Angel, ok lang ako” sabi ni Estong.

Aking pinagmasdan ang mga kilos ni Angel, nakita kong muli ang mga ngiti sa kanyang mga labi. Naalala ko, si Estong nga pala ang binabalak naming gawing panauhin. Hindi ko sigurado kung napag-usapan na nila iyon kanina habang ako’y tulog pa. Kung ako ang tatanungin ay mas maigi sigurong hindi na planuhin, dapat yata ay kusa nalang naming gawin. Pero ang hindi maganda sa ganoong plano ay mawawala ang alituntunin, kung pwede ba niyang hawakan o tikman din ang aking asawa.

“saan ba kayo pupunta? iinom? bakit di nalang kayo dito? madami ba kayo?” sunod-sunod na tanong ng aking asawa.

“uhm sa bahay lang din mare, ok lang ba tawagin kitang mare? hehe” sagot ni Estong.

“sure pare haha!” tugon naman ng aking asawa.

Nang ilapag ni Angel ang tray na may juice at tinapay ay tumabi naman siya kaagad sa akin. Naupo siya sa aking tabi dito sa may sofa, itinaas ang binti na parang bata. Inakbayan niya ako at muling nakipag-usap sa aming bisita.

“mga ilang kasamahan ko lang, kabaro din namin ni pareng Bogs” patuloy ni Estong.

“don’t get me wrong guys, alam ko ang mga ginagawa ng mga lalaki sa ganyang mga party, Bogs ha, pipirmahan ko yang iyo mamaya” paalala pa ng aking asawa.

“hahaha! ikaw naman mare, don’t worry, i’ll take care of Bogart” paniniguro naman ni Estong.

Hinalikan ako ng aking asawa, hinalikan niya ako sa pisngi at hindi alintana ang kasama naming si Estong na nasa aming harapan lamang. Nakita kong napatingin naman ang aking kaibigan sa binting maputi at makinis ng aking asawa. Kahit sino siguro’y malilibugan sa suot ni Angel, kaunting pulgada na lamang ay sisilip na ang pisngi ng kanyang langit. Proud naman ako siyempre, dapat lang yatang aking ipagmalaki ang aking asawa. Kung meron siyang Kristine e meron din akong Angel.

“mahal na mahal ko yata itong Bogs babe ko, hmmmm…” wika pa ni Angel habang ako’y hinahalik-halikan sa pisngi.

Nagpatuloy kami sa kwentuhan, mga ilang bagay na hindi namin natalakay dati pa noong kami’y muling nagkita. Ako’y natutuwa sapagka’t sa ilang taon naming naghiwalay ng landas ay eto kaming muli at magkatuwang. Hindi natinag sa pagkakayakap at pagbibigay-lambing sa akin ni Angel habang naroon si Estong. Sa loob-loob ko’y tiyak na tinitigasan na itong aking kaibigan.

Sa gitna ng aming kwentuhan, tumunog ang doorbell sa aming pintuan. Mabilis na tumayo si Angel upang ito’y buksan. Tanging ngiti lamang ang nakikita ko sa mukha ng aking kaibigan, hindi ko na nasilayan ang manyakis na mata niya kahit pa nakalantad na sa kanyang harapan ang makinis na hita ng aking asawa. Siguro nga’y talagang nagbago na si pareng Estong, siguro’y kuntento na siya sa kanyang mapapangasawa.

“hi ate hihi!” bati ng isang tinig ng dalaga sa may pintuan.

Sabay pa kami ni Estong na napatingin sa pintuan, parehas naming inalam kung sino ang babaeng dumating. Sa aking isip ako’y natuwa, walang pinagbago at iisa lang talaga ang likaw ng aming bituka. Hindi ko pa man nasisilayan kung sino ang babae ay alam ko na kaagad kung sino siya. Sa halimuyak pa lamang ng kanyang pabango ay tiyak ko na kung sino siya. Tuwing nagtatalik kami kasi ay lalo pa itong bumabango sapagka’t nahahaluan pa ito ng kanyang pawis – si Carina.

“hi kuya! …ay hihi” bati ni Carina, nahiya pa siya nang makitang may ibang tao pala sa loob ng aming unit.

“hi!” masayang bati ko naman.

“have a seat muna Carina, snacks?” wika naman ni misis.

Tahimik lang si Estong, kung kanina lang ay halos mabali ang leeg niya sa pagtingin sa pintuan e ngayon nama’y tila estatwa at halos ayaw lingunin ang dalaga.

“you are Estong right?” tanong ng dalagang si Carina.

“yes, and you are?” balik ng aking kaibigan.

“Carina, we met na before diba? sa Tagaytay?” patuloy ng dalaga.

“ah oo, sorry medyo malilimutin na ako, nice to meet you again” wika ni Estong.

Kahit ako naman din e kung hindi ko araw-araw makita itong si Carina ay maaari ko ding makalimutan ang kanyang itsura. Tuwing kami’y magkikita talaga namang ako’y napapanganga. Para bang laging first time ang aming pagkikita. Nakipag-kamay muli si Carina kay pareng Estong, pinagmasdan kong mabuti ang dalawa lalo na itong si Estong. Natural at napaka-propesyunal ng dating, walang bahid kalibugan gaya dati noong kami’y mga binata pa.

“so…what brings you here Carina? naligaw ka na naman yata?” tanong ko at singit na din upang bitiwan na ni Estong ang malambot na palad ng dalaga.

“ah uhm, ate Angel invited me…” tugon ni Carina.

Ako’y napatingin sa aking asawa, kinutuban na kasi ako kaagad. Kadalasan kasi ay may kantutan kaming tatlo o di kaya’y may lakad silang mga kababaihan tuwing iimbitahan niya ang dalagang kaibigan ni hipag. Isang malalim na ngiti ang aking napuna sa aking asawa.

“kung may lakad kayo tonight, kami din hihi!” biro ni misis pa.

“nagpa-party din ba si Kristine pre?” bulong ko kay Estong.

Umiling lamang si Estong, tila walang kinalaman. Kibit-balikat ako at hindi naman natinag, ginagawa na ito dati nila Angel at Carina, kasama pa si Kat tuwing gigimik na puro babae lang ang kasama.

“kayo kuya, saan lakad nyo?” pa-inosenteng tanong ng dalaga.

“ah di ko pa alam e…” sagot ko.

“..sa amin lang siguro, sorry pero all boys e” singit ni Estong.

“hahaha ano yan espadahan?! hahaha!” biro ng dalaga.

Nagtawanan ang lahat, hindi na ako nabigla sa sinabing iyon ni Carina, kalog talaga siya noon pa. Tumayo ako upang magbihis na at tumuloy na sa lakad, maigi na sigurong maaga kaming lumisan upang maaga ding matapos. Sa loob ng silid ay sumunod si misis, sinamantala ko ang pagkakataon upang alamin kung saan o ano ba ang plano din nila noong gabi.

“iwan mo na car Bogs babe, baka magyaya mga girls e. pero don’t worry dito lang kami with Kat din, just in case lang naman. besides, may car naman si Estong diba?” wika ng aking asawa.

Nakasakay na ako sa kotse ni Estong ng aking maalala, mag-iinuman din ang aking asawa kasama si Carina at Katherine. May isang kulang, si Mulong ay nasaan?

itutuloy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here