Townhouse – Part 39

0

Part 39 As Always

“so babe, dito kana muna matulog ha?” wika ng aking asawa matapos siyang magbanyo upang magbihis na ng pantulog.

“uhm ate..maaga pa..” palusot nitong si Carina.

Napangiti na lamang si Angel na aking asawa, alam niya ang kahilingan ni Carina. Ako nama’y kibit-balikat lang sa anumang pinaplano ng dalaga kaya’t pinili ko nalang na huwag nang sumabat. Nakayakap at nakahiga pa din sa aking dibdib ang dalaga at tila ayaw patinag. Hindi ko napigilang tigasan at agad itong nakita ng aking asawa dahil kapwa wala pa naman kaming saplot at nagpapahinga lamang sa katatapos na laban.

“hihi ikaw girl ang libog mo talaga!” biro pa ng aking asawa.

Doon ay nagtawanan kaming tatlo, mabait si Angel, kaya niyang magpaubaya sa anumang sitwasyon na alam naman niyang para sa akin o maging sa kanya. Lumapit sandali ang aking maybahay upang humalik at mag-goodnight, ako’y lalong tinigasan ng ilang segundo din silang naghalikan. Akala ko pa nga’y iisa pa kaming tatlo pero matapos ang masigabong halikan ng dalawang babae ay tumulak na si Angel sa aming silid upang doon matulog kasama ang aming anak.

“so…hihih!” bulong ng dalagang maganda.

Solo ko na naman si Carina, si Carina na noon pa’y wala akong makitang kapintasan mapa-katawan man o ugali ng dalaga. Alam kong ang pakay ng dalaga ay mag-six pa kaming muli ng solo, ganito si Carina, walang sawa. Subalit sa kabila nito’y hindi ko inaasahang magku-kwentuhan pa pala kami at muling aayusin ang mga plano.

Hinalikan ko si Carina, akala ko kasi’y simula na ng aming pangalawang round ng pagpapaligaya sa isa’t isa. Hinayaan niya akong lamasin muli ang malambot at maputi niyang mga suso. Maginaw man ang paligid sa loob ng aming condo ay pinapalitan namin ito ng init ng aming mga katawan. Nagpusod pa siya ng kanyang buhok, bagay na aking pinag-init lalo ng katawan. Na-expose ngayon ang kanyang makinis at maputing leeg.

“so, ate Angel’s plan is going…sabi ko nga kuya, ako bahala” wika niya.

Kanina pa niya iyon sinasabi, siya daw ang bahala. Kaya aking inalam at siniguro na kung may parte ba siyang talaga sa plano naming mag-asawa. Bago pa man ako muling makapagtanong ay mabilis na pumatong sa akin ang dalagang kaibigan ni hipag. Ang aking matigas na titi ay naka-angkla sa kanyang puwitan, kung pinili ko sigurong pasukin ang puwit niya ay aking magagawa, pero hindi ko ito itinuloy dahil sa puki pa lang ng dalaga ako’y kuntento na.

“what do you think, for example si Mulong ang manunuod, sa tingin mo matutukso siya at sasali sa six namin ni Angel?” tanong ko sa kanya.

“uhm, maybe yes, maybe no. given that ate’s body is hot, kahit ako nga babae e naa-arouse sa kanya hihi! at for sure kahit sinong lalaki pa ang makapanuod sa inyo e tiyak na titigasan! ang tanong e, sakaling lumapit ang lalaki at ipahawak ang titi niya kay ate, papatol kaya si ate?” tanong ni Carina.

Napaisip ako, habang nilalamas ko ang suso ni Carina sa aking harapan ay aking pinag-iisipan ang maaaring maganap sa araw na aming hinihintay.

“yun na nga e, e ikaw ba kunyari, si Mulong nakita tayong nagse-six, tapos sasali siya, papayag ka ba?” tanong ko sa dalaga.

“sureness! hihi! iba naman kasi ako kay ate Angel, single ako kuya e” sagot ng dalaga.

Oo nga naman, single si Carina at walang pakialam sakaling makantot pa ng iba bukod sa akin. Huling beses ko yatang natikman ang threesome na ang setup ay 1 girl 2 boys ay noong ako’y nasa kolehiyo pa. Sa pag-alaala ko dito’y muling pumasok sa aking isip ang aking dating kaibigan na si Estong.

“how about Estong, i know him very well back then” wika ko pa.

“teka kuya, ipasok muna natin to matigas na e hihi!” sabay hawak niya sa aking titi.

Bago inupuan ni Carina ang aking titi ay saglit niya itong dinilaan upang maging banayad ang pagpasok sa puki niyang masikip. Inupuan niya ito at gumiling-giling ang dalaga, nakapatong ang dalawang braso niya sa aking balikat habang iginagabay pa niya ang suso niya patungo sa aking bibig.

“uhmmmm…uhmmmmm…” ungol ni Carina.

“…kung kasing sarap mo si Estong siguro bibigay ako hihi!” pahabol pa niya.

Hindi ko maitatanggi ang angking karisma ng aking kaibigan, siya yun e, dati kong guro sa ganitong gawain. Hindi na ako nagtaka kung noon pa man sa Tagaytay ay nalibugan na ang dalaga.

“e how about a complete stranger?” tanong ng dalaga habang patuloy siya sa pag-giling sa aking kandungan.

“ayaw ni Angel at ayaw ko ganun, hindi sure kung malinis, you know” sagot ko naman.

“ah oo nga hihi…uhhhhhmmm ooohhhhh…” sabay ungol pa niya.

Hindi ako halos makapag-decide kung sino, sa sarap ng babaeng nasa aking ibabaw ay hindi talaga ako mapakali. Nagpatuloy ang aming kantutan ni Carina kasabay ang paunti-unting kwentuhan. Hindi ko din pwedeng hayaang si Angel lang mismo ang mag-decide kung sino ang aming magiging bisita, dapat kasali ako sa desisyon dahil asawa ko siya.

“so better talaga to choose between the two kuya, wag kana lumayo” wika niyang muli.

“…for me I would choose Estong. why? kasi kapag si Mulong, hindi natin alam kung magtatagal siya, worst is maging asawa niya si Kat so forever na narito yung guy sa buhay nyo, on the other hand, Estong is not that permanent na nakikita mo araw-araw” paliwanag pa ng dalaga.

Pinahiga ako ni Carina, gusto niyang siya ang mag-maniobra. Hinugot sandali namin ang aming pinag-anib na mga ari upang umayos at mag-iba ng pwesto. Pinili naming sa ibaba na mismo sa may carpet ituloy ang aming pagni-niig. Muling hinawakan ng dalaga ang aking titi upang igabay muli ito papasok sa kanyang sariwang puki. Dumapa sa aking katawan si Carina upang muling maghalikan at pagkatapos ay magkwentuhan.

“go for Estong na kuya, ako ang bahala” paniniguro ni Carina.

“so you will be there??” tanong ko pa.

“that’s my plan din kuya, since ate assigned me, yes i will be there” tugon naman niya.

Parang nadagdagan pa ang libog ng dalaga nang muli naming buksan ang usapan tungkol doon. Labas-masok ang aking titi sa basa na niyang puki, mabilis ang pagkantot ni Carina, habang ang malambot niyang katawan ay kumikiskis sa aking ibabaw. Nilamas kong muli ang suso ng dalaga, hindi nakakasawa ang katawan niya, kahit anong araw, kahit anong oras.

“inuman, bonding, but we will make sure na hindi niya kasama yung misis niya, mahirap na baka hindi natin siya katulad” patuloy na salita ni Carina.

“then?” sagot ko.

“then yun, mag make-out kayo ni ate in front of him.” sagot uli niya.

“tapos?” tanong ko ulit.

“tapos kung sakaling mag-init si papa Estong e ako na ang bahala” sagot ng dalaga.

Napaisip ako, may tumutol sa aking puso. Magpapakantot si Carina sa iba para lang maisalba ang pagiging sagrado ng aking asawa. Ngunit sa isang banda ay parang talo yata ako, si Katherine na aking iningatan dati’y napasakamay na ng ibang lalaki, pati ba naman si Carina na aaminin kong ako’y may pagtingin na din.

“so you will let Estong fall you?” matapang kong tanong sa kanya.

“oooohhhh..uhhhmmmmm…oohhhhhh” ungol ang isinagot ng dalaga.

“ano?” patuloy ko pa.

“..kung kinakailangan bakit hindi? hihi! ayaw mo ba? uuuyyyy ang kuya ko oh…nagseselos ka? hihi!” biro pa niya.

Muli ay umindayog sa aking ibabaw ang dalaga, pinagbuti niya ang pagpapasarap naming dalawa. Kinuha pa niya mismo ang aking kamay upang ipalamas muli ang kanyang mga susong mapuputi. Taas-baba, giling ng kanyang balakang, at gaya ng aking inaasahan ay nagsabi na siya na lalabasan.

“ooohhhhh….uhhhmmmm…ayan na kooooo kuyaaa koooo…uhhhmmm” ungol pa ng dalaga.

Nalupaypay si Carina at muling napadapa sa aking katawan. Niyakap ko siya, niyakap na parang akin. Mula noong siya ay aking natikman, alam kong maging sa kanyang sarili ay naging “attached” na kami sa isa’t isa. Hindi ko itinuturing na “one night stand” or “fall buddy” lang ang dalaga, itinalaga din siya ng aking asawa at legal naming katuwang sa mga sandaling kailangan namin ng iba.

Nagyakapan kami sa ibabaw ng carpet, ilang saglit pa’y ako naman ang nakarating sa rurok ng kaligayahan. Pinahintulutan niya akong labasan sa kanyang puki mismo, at medyo natagalan pa nga bago namin hugutin ang aking ari sa kanyang lagusan.

“free your mind kuya, nalayo man sa iyo si Kat, gusto mang mag-trip ni ate, dito lang ako para sa iyo…sorry ate Angel, hihi, but I love you na din kuya Bogs” seryosong wika ng dalaga.

Naantig ang aking damdamin sa mga katagang binitawan ng dalaga matapos ang aming pagtatalik habang kami’y nagpapahinga. Kung ibang tao siguro’y ituturing siyang “kaladkarin”, “maduming babae”, o “kabit”. Pero hindi iyon ang aking ipinapakita sa kanya noon pa man, ni minsa’y hindi niya naramdaman na hindi siya kabilang.

“tara…” wika ko sa dalaga.

Niyaya ko siyang mag-shower na muna bago matulog at magpahinga. Magkahalong pagmamahal at libog na ang nasa pagitan naming dalawa kaya’t sa loob ng banyo ay muli kaming nagkantutan. Gusto din naman niya, siguro kapalit nito’y medyo ilang araw na naman bago kami muling magkatikiman. Ganunpaman ay sigurado naman akong nariyan lamang siya, hindi ako iiwan.

Minarapat kong dito na sa sofa matulog, pero tila hulog na din talaga ang kanyang loob at talagang na-miss niya ako siguro kaya’t magkatabi kaming natulog sa ibabaw ng sofa. Ok lang naman kay misis ang ganito, hindi naman inaagaw ni Carina ang korona ng aking asawa, paraan lang ito ng pag-tanggap at pag-aruga sa isang bisita.

itutuloy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here