Category: View Sa Bintana

View Sa Bintana

View Sa Bintana   Mayroon akong apartment na paupahan. Tatlong pintuan ito at lahat ay okupado. Hindi ako nagkaroon ng problema sa aking mga naging tenant. Lahat ay nagbabayad …