Category: Unang Ligaya

Unang Ligaya

Unang Ligaya Malungkot ang mukhang bumungad kay Ricky nang dumating ang kanyang Tita Grace mula sa Quezon. Hindi nila kaanu-ano si Grace. Ito ay matalik na kaibigan ng kanyang …