Category: Uhaw sa Tag-init

Uhaw sa Tag-init

“Ahhhhhhh ang sakitttttt hayyooppppp kaaaaa!!!” Sigaw ni Lily. “Tamaaa naaaaa ohhhhhh!!!” Nakatuwad siya habang nakatali ng panyo ang dalawang kamay sa ulunan ng kama. Pawis na pawis. Hindi alam …