Category: Tonight I Give In

Tonight I Give In

Five years ago, inaya ako ng isang kaibigan/ co-worker na sumama sa kanya sa isang bayan sa Batangas. Actually, college buddy ko siya. Mas nauna nga lang siyang gumradweyt …