Category: TAMANG BINTANG

TAMANG BINTANG

“Saan ka na naman galing? Bakit ngayon ka lang? Pumunta ka sa babae mo ano?” bintang ni Coralie, asawa niya. “Magsisimula na naman ba tayo? Pagod ako. Galing ako …