Category: Sister Stella

Sister Stella

Sister Stella Sa madilim na kantong iyon ng Rotonda sa Pasig City sa gilid ng isang lumang sinehan na nakasarado na dahil sa kalumaan ng gusali nito, nagaganap ang …