Category: Si Tita Kasi

Si Tita Kasi

Si Tita Kasi     Mayroon kaming samahan ng mga mag-aasawa dito. Limang pamilya. Sa kasalukuyan ay wala ang aking misis. Nakabakasyon, sinamahan ang aming mga anak at mga …