Category: Si Pacing at ang Tyope

Si Pacing at ang Tyope

Si Pacing at ang Tyope Si Pacing na yata ang pinakamagandang dilag sa baryo nila.Bukod sa   maamong mukha ay taglay din niya ang kagandahan ng katawan na hindimatatawaran.Baeinte uno anyos …