Category: Si Dominga

Si Dominga

Si Dominga Ang kanyang pangalan ay Dominga 16 anyos, tubong Leyte at namasukan sa bahay naming bilang katulong. Ang kanyang mga magulang at kapatid ay nakulong dahil pinag hinalaang …