Category: Samantha

Samantha – Part 10 (Wakas)

Part 10   “Jun? Jun?” “Samantha.” “Huh?” “Samantha ang mommy mo ito.” “Mommy?” “Yes ang mommy ito.” “Nasaan ako?” “Magpahinga ka muna anak. Darating ang duktor para tingnan ka …

Samantha – Part 7

Part 7   Nakahiga si Jun sa sofa sa loob ng apartment niya. Problemado siya dahil kanina lamang ay tinawagan siya ni Samantha sa cellphone at sinabing pupuntahan siya …

Samantha – Part 5

Part 5   Umuwi ng maaga si Wency at naabutan ang asawang si Rita na nakaupong mag-isa sa kuwarto. “Honey, bakit nag-iisa ka diyan?” Tumingin si Rita kay Wency …

Samantha – Part 4

Part 4   “Sir Jun, telephone sa inyo.” Tumalima si Jun sa operator. “Sino daw?” “Sir, hindi sinabi ang pangalan. Pero babae ito sir.” “Si Samantha?” Ngumiti ang operator. …