Category: Sales Quota

Sales Quota

Sales Quota Ako ay isang Sales Executive ng isang property development sa bandang Laguna. Since hindi naman steady income, doble kayod ako sa paghahanap ng kliyente. Lahat ng mga …