Category: Sa Kandungan Mo

Sa Kandungan Mo

Sa Kandungan Mo   Mas pinili ni Arabella na isuko sa kanyang Ate Rimma si Fernan kahit mahal na mahal niya ang binata.Iyon ang pinakamatinding bangungot na naranasan niya …