Category: Sa Butas Nagsimula

Sa Butas Nagsimula

Sa hirap ng buhay sa probinsiya ay napagdesisyunan ni Wilma na makipagsapalaran sa Maynila. Hindi madali ang paghahanap niya ng trabaho sapagkat hindi siya nakapagtapos. Matalinong babae si Wilma. …