Category: Pusong Bato

Pusong Bato

Pusong Bato Bago pa lamang sumasayad ang suweldo ni Pol sa kanyang mga kamay ay parang nangangati na ang mga paa niya. At siyempre, tulad ng nakagawian nila ng …