Category: PHOTO SESSION

PHOTO SESSION

PHOTO SESSION   Si Robert ay aking bayaw, asawa ng ate ko. Isang araw, habang wala ang ate, napansin kong iba ang kanyang kinikilos ngayong kami lang dalawa ang …