Category: Nilipad Na Sinampay

Nilipad Na Sinampay

Nilipad Na Sinampay   “Malas, sobrang malas ko talaga…” Yan ang naiisip ni Sonny. Masamang-masama ang loob niya. Kauuwi lang niya galing sa paglalaro ng basketbol kung saan sila …