Category: Nasiyahan

Nasiyahan

Nasiyahan Mahal na araw noon at uso ang mga pabasa. Kabi-kabila ang may pabasa sa barangay nila Lita. Si Lita ay isa sa pinakamahusay na umistilo ng pagbabasa sa …