Category: My College Day

My College Day

Desi-otso ako nang una akong makachupa ng birdie ng lalaki nasa unang baitang pa lamang ako noon sa kolehiyo ng mga panahong iyon. Ngunit hindi kapwa ko pilipino, sa …