Category: Marupok

Marupok

“Ate Agnes, pasensiya ka na sa abala ha.” wika ng hipag niyang si Glenda, isang beinte otso anyos na babae. “Ilang araw lang namang makikituloy ang pinsan kong si …