Category: Mang Berto at Ella

Mang Berto at Ella

Hi, po!.., ang nabasang pm ni Berto ng magbukas sya ng fb. Hindi nya kilala ang sender kaya sinilip muna niya ang profile nito. Kakaunti ang pictures sa page …