Category: Mang Berto at Audrey

Mang Berto at Audrey

Sis, sige na. Tulungan mo naman ako! Naiinggit nako sa mga friends ko, eh. Pag iyon na topic namin, OP na ako!…., pangungulit ni Audrey sa kanyang kapatid. Disinuebe …