Category: Lukso Ng Dugo

Lukso Ng Dugo

Lukso Ng Dugo Nakita ni Jose ang isang babae na sa pakiwari niya’y nakaramdam siya ng lukso ng dugo. Hindi niya maunawaan kung bakit gayon ang kanyang naramdaman samantalang …