Category: Liliene

Liliene

Ala-una ng madaling araw nang magising ako dahil sa ingay na naririnig ko mula sa dingding ng aking kwarto. Bigla akong kinabahan at natakot. Dose anyos pa lang ako …