Category: LANGIT

LANGIT

LANGIT Minsan inanyayahan ni Ernest ang kasamahan sa trabaho na si Marie at mga kaibigan nito na magmeryeda sa kanilang bahay sa farm. Di alintana kay Marie na may …