Category: Kumander Libog

Kumander Libog

Noong mga huling araw ko sa eskwela ay kumalat sa buong school na may boyfriend na ang mestisahing crush ng bayan. Ilang beses kong kinailangang mag-explain sa mga kabarkadang …