Category: Good Morning Sir!

Good Morning Sir!

Good Morning, Sir! “Oh Class, buti naman at walang gaanong absent sa inyo kahit na ako lang na ang last class niyo this semester. Thank you, thank you.” sabi …