Category: Factory ng Keso

Factory ng Keso

Factory ng Keso   Ne! ne! Sandali lang. Pwede magtanong? Ha? Ano po iyon? Saan ba dito tindahan ng mantikilya at keso? Ah parang duon po sa kanan pag …