Category: Drama Sa Kabilang Pinto

Drama Sa Kabilang Pinto

Noong dekada otsenta laganap ang mga babasahing may laman na mga sex stories. Madali lang ito mabibili, halos kahit saang bangketa. Ito yaong panahon na marami na ang bumabatikos …