Category: Counter Offer

Counter Offer

May 2006 noong ako ay nagpasyang umalis sa opisinang pinapasukan ko. Isang taon akong naninilbihan bilang empleyado nang maisipan kong higit pa ang aking kakayanan kaysa sa aking opurtunidad …