Category: Collateral

Collateral

Baon sa utang ang pamilya Cervantes sa mga pinagkakautangan nila. Isa na dito si Raymond. Maganda naman ang takbo ng negosyo nila ngunit nalulon sa sugal si Fernando Cervantes. …