Category: Bahay-bahayan

Bahay-bahayan – Part 8

Part 8 Stewardess Hindi ko masasabing ako’y isang malinis, gaya ng ibang kababaihan ako ay naglaro din. Halikan, lamasan, pagpasok ng daliri sa aking ari, pagsubo ko ng iba’t ibang …

Bahay-bahayan – Part 5

Part 5 Expatriate Hindi kaagad nasundan ang aming “lutu-lutuan” ni Patricia, bagama’t ito ay patikim lamang, natitiyak ako na kapwa kami nabusog at nasarapan. Sa karampot na pagkakatao’y natugunan …

Bahay-bahayan – Part 3

Part 3 Residence Permit Sa progresong aking tinamasa, siguro para sa isang tipikal na asawa’y sapat na. Marangyang trabaho at sweldo, maayos na pamumuhay, tahimik na bahay, at isama …

Bahay-bahayan – Part 1

“Bahay-bahayan” Mga Pangunahing Tauhan: Badong   – Isang Civil Engineer, dalawampu’t walong taong gulang, may asawa at nagtatrabaho sa gitnang   silangan. Kaye      – Asawa ni Badong, isang nurse, dalawampu’t limang taong gulang. Mamerto   – …