Category: ANG PAMANGKIN

ANG PAMANGKIN

ANG PAMANGKIN   Noong nakaraang buwan ay nagpasiya kong bumisita sa bahay ng aking kapatid na babae na isang doktora. Ang kanyang asawa ay isang kapitan ng barko sa …