Category: Ang lumigaya Lamang

Ang lumigaya Lamang

Malungkot ang mukhang bumungad kay Ricky nang dumating ang kanyang Tita Grace mula sa Quezon. Hindi nila kaanu-ano si Grace. Ito ay matalik na kaibigan ng kanyang ina sa …