Category: Ang Aking Katulong

Ang Aking Katulong

Ang Aking Katulong Mayroon kaming batang katulong, si Iris, 19 year old, may 4 na toan na siya sa amin nagtratrabajo. 5’2” ang taas at 110 pounds, naging ng …