Burger Queen – Part 2

Nagsimula si Tess kinabukasan sa isang burger stand sa bandang Pasig. Nakatayo ang stand sa harapan ng  isang malaking bahay at malapit sa dalawang planta ng pagkain. Inabutan niya …