Burger Queen – Part 2

Nagsimula si Tess kinabukasan sa isang burger stand sa bandang Pasig. Nakatayo ang stand sa harapan ng  isang malaking bahay at malapit sa dalawang planta ng pagkain. Inabutan niya ang papalitan niyang si  Amy. Si Amy ay chubby at chinita, maikli ang buhok at matagiyawat ang mukha. Sa kabila nito, di siya  matatawag na pangit. May dating ika nga. At dahil palangiti si Amy, madaling napawi ang hiya ni Tess.  Tinuruan ni Amy si Tess sa mga gagawin na hindi itinuro sa training bago siya umuwi.

Nang maiwang mag-isa si Tess, naging abala siya sa dami ng customer na bumibili ng baon para sa trabaho.  Sa buy one take one, may meryenda na ang isang tao sa umaga at sa hapon. Pagsapit ng tanghali, wala nang  masyadong tao at doon nagkaroon ng pagkakataong maglakbay ang isip ni Tess. Naalala niya ang tuwa ng  nanay niya nang sabihin niyang tanggap na siya at sa dami ng naiuwing grocery. Naging madali ang  pagpapaliwanag niya tungkol sa ‘signing bonus’ niya at nagkataong anniversary ng kompanya. Kung alam  lang ni Inay.

Nang muling dumako ‘doon’ ang isipan niya, muling nanariwa ang mga ginawa ni Frank sa kanya. Kahit na  napariwara siya sa nangyari, iba naman ang opinyon ng katawan niya. Masarap ang nangyari at kapag  naaalala niya, nag-iinit ang katawan niya. Isinisigaw ng katawan niya na maulit sana iyon. Pakiramdam  niyang namamasa ang panty niya. Lumingon-lingon siya kung may mga tao sa paligid o kung may mga tao sa  malayo na potensiyal na kostumer. Nang matiyak niyang wala, umupo siya at dahan-dahang bumaba ang kamay  niya sa tapat ng hiyasniya.

Kahit nakapantalon, ramdam niya ang paghimas sa sarili. Kagat-labi siyang nagmamasid sa paligid habang  pinapaligaya ang sarili. Napapikit siya at naalala niya ang sarap nung nakabaon nang husto ang ari ni  Frank sa kanya.

‘Uuhhhmmmm’ ungol ni Tess. Lalo siyang nasarapan dahil nagpapaligaya siya sa lugar na posibleng makita  siya. Parang kulang pa rin kaya inalis niya ang isang butones ng pantalon niya at ibinaba ang zipper  para bigyang laya ang kamay niya. ‘Aaahhhh’ ungol niya. Hindi niya namalayang nakabuka na ang labi niya  sa sarap at ang isang kamay niya ay nasa dibdib na pala niya. Sino mang mapadaan ay mahihinuha ang  ginagawa niya. Tyloy pa rin ang imahinasyon niya. Naisip niya ang pagkain ni Frank sa hiyasniya. Ang  hubad niyang  katawan na nakabuyangyang sa taong hindi niya kilala.  Ilang sandali pa ay nairaos niya  ang init ng katawan.

‘Miss, miss.’

Nagulat nang husto si Tess. Nataranta siya dahil baka nakita ng aleng kaharap niya ang ginagawa niya.  ‘Po? Ay! Sorry po. Ano po ang order niyo?’ tanong ni Tess na tumayo kahit bukas pa ang pantalon.  Natatakpan naman ito ng apron niya. ‘Nakakapanlambot po kasi ang init. Whooo! sabi ni Tess at kunyaring  nagpapaypay.

Mabuti na lang at nasa ibang bagay rin ang isip ng ale. ‘Isa ngang hotdog sandwich saka isang burger  special.’

‘Opo! Ma’am sandali lang po.’ sabi ni Tess. Nakita kaya niya? Huwag naman sana. Ano bang nagyayari sa  kin?

Matapos magbayad ay umalis na ang ale na may binubulong tungkol sa ‘patagong ligaya’. Napasampal na lang  sa noo si Tess.


Read more kalibugan sex stories

Leave a Reply